მომსახურება

გამოძახება მისამართზე
უფასოა

გამოძახება

აუცილებელია გააკეთოთ ონლაინ გამოძახება ან დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ნომრებზე

შეხვედრა

ჩვენი დიზაინერები თქვენთან მოვლენ თქვენთვის სასურველ დროსა და მისამართზე

კონსულტაცია

დიზაინერი მოახდენს ობიექტის აზომვასა და გაგიწევთ კონსულტაციას სასურველ პროდუქციაზე

თანამშრომლობა

ხელშეკრულების გაფორმება

პირველი ეტაპი

თანამშრომლობის პირველი ეტაპი მოიცავს: შეთანხმებას პროდუქციის ღირებულებასა და მონტაჟის პერიოდზე

მეორე ეტაპი

თანამშრომლობის მეორე ეტაპი მოიცავს: ხელშეკრულების გაფორმებასა და ანგარიშსწორება წინასწარი 50%_ით

მესამე ეტაპი

თანამშრომლობის მესამე ეტაპი მოიცავს: ხელშეკრულებით გათვლილ ვადებში და პირობებით სამონტაჟო სამუშაოებს